งานประชุมวิชาการ ชมรมทันตแพทย์ สสจ. ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาทาง ชมรมทันตแพทย์ สสจ. 77 จังหวักทั่วประเทศได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทันตแพทย์สำนักงานสาธารญสุขจังหวัดประจำปี 2562 โดยบบริษัท ชูมิต1967 จำกัด ได้รับเชิญไปแสดงสินค้าวัสดุทางทัตกรรม ในงานนี้ด้วย

Date : 28-29 March 2019

Time : 8.00-17.00

Place : Ramada Plaza Hotel

More Information : www.schumit.com