โสม  เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นิยมใช้และยอมรับนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวจีน  ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยถือกันมานาน กว่า 5,000 ปีว่าเป็นยาวิเศษอันทรงคุณค่ายิ่ง  ต่อมาการนิยมใช้โสม ได้แพร่หลายไปยังส่วนต่างๆของโลก และในปัจจุบันมีการเพาะปลูก โสมกันทั่วไปทั้งในประเทศ จีน ญี่ปุ่นเกาหลี รัสเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
     อย่างไรก็ตามโสมมีอยู่ด้วยกันหลายพันธ์  แต่ละพันธ์จะมีสรรพคุณ   แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและท้องถิ่นที่ทำการเพาะปลูก โสมพันธุ์ดีที่สุดนั้นมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า  Panax  ginseng  C.A. Mayer  เป็นพืชในตระกูล Araliaceae ซึ่งเป็นโสมพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศจีน และเกาหลี   คำว่า Panax มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกแปลว่า "รักษาได้สารพัดโรค  "
 
 
รากโสม
 รากโสมเป็นส่วนของต้นพืชโสมที่นำมาใช้ในการบำบัดรักษา  รากโสมมีรูปร่างคล้ายคน คือ มีส่วนหัว ลำตัว แขน และ ขา จึงมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า โสมคน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า "ยิ่นเซียม"  ซึ่งก็คือ โสมเกาหลี นั่นเอง
  
การเพาะปลูก
      การเพาะปลูกโสมมีกระบวนการที่ยุ่งยาก และซับซ้อน  โสมสามารถขยายพันธ์ได้ โดยเพาะจากเมล็ดเท่านั้น    ต้นโสมต้องการอุณหภูมิต่ำ สภาพาดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ การปลูกโสมใช้เวลายาวนานนับจากการเพาะเมล็ด   ซึ่งจะต้องเป็นเมล็ดสุกและแก่เต็มที่จากต้นโสมที่มีอายุประมาณ 5 ปีเท่านั้น   โสมที่จะเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตได้จะต้องมีอายุประมาณ 4-6 ปี  ฤดูกาลที่เหมาะสมŦ